Agenda Plus Foundation

ПРОЕКТИ

„Имиграцията в етичния и политически избор на младежите"

Описание на проекта:организиране на регионална среща на младежи от Северозападния регион на възраст от 18 до 29 години за обсъждане на същността на миграционните процеси, актуалните събития и предизвикателства във връзка с имигрантите в Европа и споделяне на възгледи и позиции по отношение на етичното и гражданско поведение спрямо тях; младежите ще се срещнат с експерти и представители на различни управленски институции, отговорни за регулиране на миграционните проблеми; срещата ще се проведе в началото на месец ноември.

Финансираща програма: Еразъм плюс, КД 3 Структурен диалог

Начало на проекта: 01.05.2016г.

Край на проекта: 01.12.2016г. 

изтегли файл Заявление за участие

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info