Agenda Plus Foundation

НОВИНИ

13 май 2016г.


Екип на фондация  "Агенда плюс" участва в дебати за трафика на хора, по проекта за мобилност „Съвременно робство" на 13 Май в град Видин реализиран от Асоциация на Солидарните Младежи в Олтения. Проектът цели да събере група от 24 младежи – българи и румънци за действия намаляващи уязвимостта на младите от трафика на хора. Аудиторията се запозна не само със статистиката, но и с реални случаи представени от представители на специализирани полицески органи. 


28 април 2016г.

Една наистина хубава новина, която получихме точно преди Великденските празници -Фондация „Агенда плюс" спечели финансиране за изпълнение на проекта си „Имиграцията в етичния и политически избор на младежите" по Ключова дейност 3 – Структурен диалог на програма Еразъм +(www.hrdc.bg). С този проект ще осъществим силното си желание да създадем среда за младежи от Северозападния регион на страната ни, в която те ще имат възможност да разговарят, да израстват, да формулират мненията си, да мислят и да провокират смело и отговорно… Седемдесет младежи в рамките на една седмица ще бъдат строителите на едно модерно и плодотворно дискусионно пространство, в което на фокус ще бъдат поставени миграционните процеси, разбирането на причините и последствията от миграциите, съдържанието на онова поведение, което младите избират да следват. Проектът, над който ще работим през следващите няколко месеца – до началото на месец ноември, когато ще се проведе регионалната младежка среща, е предизвикателство за нас като организатори, за град Видин като център на предстоящите събития и за целия Северозападен регион, който ще делегира правото на вземане на решения и изработване на етични норми по отношение на мигрантите в ръцете на своите младежи. Пожелаваме си успех и очакваме вашите въпроси или предложения на тел. 0885 69 00 50, мейл: apf.vidin@gmail.com.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info