Agenda Plus Foundation

КЪМ МЛАДЕЖИ ОТ СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ:

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕДЕМДНЕВЕН ТРЕНИНГ В ГРАД ВИДИН

Фондация „Агенда плюс" се обръща към младежи от Северозападна България, които имат отношение към  обществените процеси като лидери и активни граждани, с ПОКАНА да кандидатстват за участие в тренинг, организиран по проект „Имиграцията в етичния и политически избор на младежите". Тренингът, дискусионното събитие и социалната програма ще се проведат в град Видин между 20 и 26 ноември. Всички разходи (транспорт, нощувки, храна)  са за сметка на организаторите. От участниците се очаква активно отношение и изразяване на лично мнение по време на заниманията.

Изисквания към кандидатите:

- са на възраст между 18 и 30 години;

·     - имат завършено най-малко средно образование;

      - имат желание и мотивация за включване в граждански каузи и обществени дела;

      - имат умения за работа в екип;

      - опит от включване в младежки и други инициативи е предимство.

Кандидатите ще бъдат оценени по следните критерии:

- възможност за присъствие по време на целия период на тренинга;

- мотивация за участие в семинари на тема „миграция";

- самооценка на степента на познаване на миграционните процеси в Европа;

      - самооценка на уменията за водене на преговори и диалог;

      - опит от участия в младежки проекти и инициативи;

      - при равни други условия ще бъде търсен баланс на участниците по пол (М/Ж).

Начин на кандидатстване:

- попълнено заявление за кандидатстване;

-мотивационно писмо във връзка с кандидатстването (свободна форма, изразяване на мотивите и желанията за участие в тренинга и дискусионните сесии)

Описание на дейностите:

В продължение на седем дни (20.11 – 26.11.2016) седемдесет младежи ще провеждат модерирани дискусии на тема мигранти, имиграцията като явление и ще търсят възможни дефиниции на социалните процеси, свързани с имиграцията. В същото време те ще преминат и тренинг по техники и подходи за участие в дискусии и убедително излагане и защитаване на позиция. Събитието предвижда и провеждане на реален диалог с експерти по темата – мигранти, по време на който участниците ще бъдат поканени да изразят личните си позиции, въпроси и предложения.

За всички възникващи въпроси може да се обръщате към нас на тел. 0885690050 или 0882 27 45 02, както и на мейл apf.vidin@gmail.com. Ще се радваме на всяка възможност да подпомогнем решението ви.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info